ELEKTRO-CHEM


branth


Brantho-Korrux 3w1

Brantho-Korrux "3 w 1" jest jednoskładnikowym materiałem powłokowym, o jedwabistym połysku oraz bardzo dużej przyczepności i elastyczności. Znajduje się w nim niewielka ilość rozpuszczalników, jest aktywie pigmentowany, ma dużą siłę krycia. Jest uniwersalny do zastosowań jako powłoka gruntowa lub jako powłoka gruntowa i gotowa. Charakteryzuje się bardzo duża trwałością, można go stosować w urządzeniach przetwórstwa żywności, nadaje się praktycznie na wszystkie podłoża, ma dużą siłę wypełniania i szybko schnie.
Spełnia wymogi normy DIN 55928 oraz DIN EN ISO 12944. 

Zakres zastosowania:


•  Ochrona przeciwkorozyjna konstrukcji, pojazdów i maszyn z żelaza, stali, stali szlachetnej, aluminium itp. metali nieżelaznych, twardych tworzyw sztucznych itd. wystawionych na działanie powietrza wiejskiego, miejskiego, przemysłowego i morskiego. Do pierwszego malowania i malowania w ramach konserwacji, jako powłoka gruntowa i kryjąca, jako powłoka gruntowa do wszystkich jednoskładnikowych lakierów kryjących lub większości dwuskładnikowych lakierów kryjących. Idealny do instalacji wykonanych w mieszanym systemie budowy. 

pług

•  Ochrona przeciwkorozyjna urządzeń eksploatowanych zimą, kontenerów morskich, masztów wysokiego napięcia, podwozi pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych, mostów, dworców kolejowych, wiat, instalacji dźwigowych, balustrad, bram, nadbudówek statków, hal, rur, słupów oświetleniowych, konstrukcji transportowych, muld, technicznych instalacji chłodniczych itd. Dopuszczony do konstrukcji stalowych i części konstrukcji stalowych jako powłoka gruntowa, pośrednia i kryjąca. 

latarnia

•  Jako materiał zastępczy za trującą minię ołowianą (skontrolowany przez DB), jako materiał zastępczy za stwarzające problemy w odniesieniu do środowiska materiały powłokowe z PCW (sprawdzone przez IKS). Częściowo jako materiał zastępczy za szkodliwe dla zdrowia powłoki epoksydowe, częściowo jako materiał zastępczy za skomplikowane akrylowe materiały powłokowe i jako wysokowartościowy materiał zastępczy za proste farby alkidowe.

Trwałość powłoki


Trwałość powłoki pozostaje zgodna z DIN EN ISO 12944.

Oto praktyczne przykłady "rozszerzonego okresu zabezpieczenia" według tej normy:

Struktura 1-warstwowa:
  • ponad 15 lat np. w ogrzewanych budynkach, biurach, sklepach, szkołach, hotelach;
  • do 15 lat: np. w nieogrzewanych budynkach, gdzie może występować kondensacja np. magazynach, halach sportowych, pomieszczeniach produkcyjnych o wysokiej wilgotności i małym zanieczyszczeniu powietrza np. przy produkcji żywności, w pralniach, browarach, mleczarniach;  w środowisku miejskim, wiejskim, nadbrzeżnym i przemysłowym o średnim zanieczyszczeniu dwutlenkiem siarki, względnie o niewielkim zasoleniu.

Struktura 2-warstwowa:
  • ponad 15 lat np. w ogrzewanych i nieogrzewanych budynkach, gdzie może występować kondensacja, np. magazynach, halach sportowych, biurach, sklepach, szkołach, hotelach, pomieszczeniach produkcyjnych o wysokiej wilgotności np. przy produkcji żywności, w pralniach, browarach, mleczarniach; w odowisku miejskim, wiejskim i przemysłowym o średnim zanieczyszczeniu dwutlenkiem siarki, a także na obszarach nadbrzeżnych o niewielkim zasoleniu;
  • do 15 lat: np. w instalacjach chemicznych, pływalniach, łodziach morskich, obszarach przemysłowych i nadbrzeżnych o średnim zasoleniu.

Struktura 3-warstwowa:
  • ponad 15 lat np. we wszystkich powyższych budowlach oraz w  budowlach i obszarach o prawie stałej kondensacji i silnym zanieczyszczeniu: przemysłowych instalacjach zewnętrznych o wysokiej wilgotności i o agresywnej atmosferze oraz obszarach nadbrzeżnych i morskich o wysokim zasoleniu.

powrót

Karty bezpieczeństwa

    Karta farb jednoskładnikowych

    Karta farb dwuskładnikowych

Pliki dostępne w formacie PDF

   RAL dla 3 w 1


ral