ELEKTRO-CHEM


branth


Brantho-Korrux NitrofestPodstawowa charakterystyka


Brantho-Korrux ‘nitrofest’ jest farbą do zastosowań w szczególnie trudnych warunkach, matową, jednoskładnikową wykazującą doskonałe własności antykorozyjne. Jest ona szczególnie przydatna jako podkład, na oczyszczone ręcznie, zardzewiałe powierzchnie.
Powierzchnie pokryte dwoma warstwami farby dają pełne zabezpieczenie przeciw niekorzystnym warunkom atmosferycznym, wodzie morskiej i są odporne na oddziaływanie olejów.


Brantho-Korrux ‘nitrofest’ jest łatwa do  nakładania, wykazuje dobre właściwości przylegania oraz można ją pokrywać farbami nitrocelulozowymi i większością farb dwuskładnikowych. Krycie zapewnia wysoka zawartość elementów stałych w farbie.
Brantho-Korrux ‘nitrofest’ jest ponadto przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ nie zawiera metali ciężkich oraz rozcieńczalników opartych na węglowodorach aromatycznych.

Zalecane obszary zastosowań


Farba daje zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni z żelaza i konstrukcji stalowych na obszarach wiejskich, miejskich, przemysłowych i nadmorskich. Może być wykorzystywana  jako zabezpieczenie zarówno do konstrukcji nowych, jak i do pokryć renowacyjnych. Można stosować ją również jako podkład antykorozyjny na powierzchnie zabezpieczane uprzednio farbami opartymi na rozcieńczalnikach alkilowych, akrylowych, chlorokauczukowych, poliuretanach bitumicznych itp.
Farba może być stosowana jako zabezpieczenie antykorozyjne pojazdów i urządzeń oraz ich elementów czy całych zespołów. Może być stosowana jako podkład oraz farba podstawowa dla pokryć wielkopowierzchniowych, jak
i drobnych elementów.

nabrzeże
 

Opis produktu:

Produkt stanowi mieszankę krótkołańcuchowych żywic olejowych i modyfikowanych żywic ftalowych, połączonych z przyjaznymi dla środowiska, bardzo aktywnymi, wolnymi od ołowiu i chromianów, pigmentami hamującymi korozję. Skład rozpuszczalnika wolny jest od węglowodorów aromatycznych, takich jak ksylen czy toluen.


powrót

Karty bezpieczeństwa

    Karta farb jednoskładnikowych

    Karta farb dwuskładnikowych

Pliki dostępne w formacie PDF

get
                    adobe reader

ral