ELEKTRO-CHEM


branthBrantho-Korrux "ecopakt"


Brantho-Korrux "ecopakt"

Jedwabista, połyskująca, nie chwytająca brudu, powłoka gruntująca i ostateczna, chroniąca przed rdzą, uniwersalna w obróbce.


Zakres stosowania

 

Brantho-Korrux "ecopakt"

Farba stosowana jest jako gruntująca i pokrywająca farba na żelazo i stal. Trudno dostępne miejsca malować dwa razy. Obróbka (przygotowanie) w większości przypadków jest bezproblemowa. Obiekty: konstrukcje hal, nadwozia pojazdów, sklepienia nieckowate, urządzenia transportowe, kraty, maszty lamp itp.

 

Ocena ekologiczna

Farby te nie zawierają żadnych szkodliwych metali ciężkich i żadnego PCV. Dzięki bardzo niskiej zawartości środków rozpuszczających, ich emisja do środowiska jest bardzo niska. Duża zawartość elementów stałych gwarantują trwałość służą długoletniej ochronie. Do obróbki i czyszczenia narzędzi nie są potrzebne żadne środki organiczne. Ponieważ obróbka następuje bez stosowania utwardzacza, odpady mogą być traktowane nie muszą być traktowane jako odpady specjalne. W zależności od koloru, około 70-90% składników zawartych w farbie jest składnikami naturalnymi.

powrótKarty bezpieczeństwa

    Karta farb jednoskładnikowych

    Karta farb dwuskładnikowych


get adobe readerral