ELEKTRO-CHEM

Referencje użytkowników farb wyprodukowanych przez Branth-Chemie.


Firma RemainREMAIN

REMAIN GHBH - Dradenauer Hauptdelch 1 - D-21129 Hamburg

BRANTH-CHEMIE
A. V. Branth
Gr. Johannistr. 3

20457 Hamburg

REMAIN - Repair and Maintenance
of Containers
Container-Reparatur
Gesellschaft mbH
Drandauer Hauptdeich 1
D- 21129 Hamburg
Telefon: /040/ 74 05 26 00
Telefax: /040/ 74 05 26 62
Telex: 2 12 255 rema

Data:                25.03.96
Nasz numer:       641-612/KoB

Szanowny Panie Branth,

chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie dla produkowanej przez Pana firmę farby antykorozyjnej Brantho-Korrux "3 w 1".

Przed siedmioma laty, po bardzo wyczerpujących testach, przestawiliśmy się na Pana produkt, stosując go do malowania przy naprawach i do kompletnego malowania kontenerów morskich.

Do użycia farby Brantho-Korrux "3w1" przekonały nas argumenty, że farba  jest przyjazna dla środowiska,  posiada wysoką zawartość składników nielotnych i jest bardzo prosta w obróbce. Do dzisiaj używamy tej farby z korzyścią dla nas, naszych pracowników i klientów.

Nasi klienci posiadają kontenery stosowane w transporcie dalekomorskim, które narażone są na najtrudniejsze warunki. Pańska farba doskonale je wszystkie znosi.

Szczególnie dotyczy to kontenerów chłodniczych, które narażone są dodatkowo, oprócz normalnych warunków /uderzenia, przesunięcia, wibracje, woda morska, różne stany pogodowe/, na obciążenia klimatu tropikalnego, rosę i gazy spalinowe. Mimo to farba Brantho-Korrux "3w1" wykazuje  wyjątkowe własciowści antykorozjne.

Bardzo się cieszymy, że jako pierwsi w Europie zastosowaliśmy farby nie zawierające szkodliwych dla zdrowia składników.


Z serdecznymi pozdrowieniami,

ReMain GmbH

Karl Knoth                Walter Aldag


inne referencje...

.

ral