ELEKTRO-CHEM


branth


Branth’s Rostschutz-Menige (RMb)

Minia bezołowiowa odcień: pomarańczowy matowyZakres zastosowania:

Ochrona antykorozyjna części i konstrukcji z żelaza i stali w środowisku lądowym, miejskim, przemysłowym i morskim. Do nowych i odnawianych powłok malarskich, jako aktywnie chroniąca przed korozją powłoka gruntowa do malowania kryjącego, do ochrony antykorozyjnej pojazdów, maszyn, komponentów pojazdów, stojaków transportowych itd.; jako powłoka gruntowa i wypełniacz jednocześnie (farba o dużej zawartości pigmentu), do malowania obiektów lub produkowanych części. Idealna do obróbki rzemieślniczej.


Lepkość: > 200 s/DIN 4 mm

Rozcieńczalnik: Rozcieńczalnik uniwersalny Branth (krótki czas schnięcia); rozcieńczalnik specjalny Branth (schnięcie opóźnione); standardowe rozcieńczalniki nitro, rozcieńczalniki uniwersalne, dwuskładnikowe itp. nadają się bardziej niż substytut terpentyny, rozcieńczalniki na bazie żywicy syntetycznej lub benzyna lakowa

Ciężar właściwy: ok. 1,5 kg na l i zawartość substancji nielotnych: ok. 75%


Dalsza obróbka


Możliwość pokrywania lakierem: - w każdej chwili bez szlifowania lakierem Brantho-Korrux "3 w 1" lub Robust-Lack Branth;

- po 1-2 godzinach lub później bez szlifowania standardowymi, jednoskładnikowymi lakierami kryjącymi lub pośrednimi;

- po 1 dniu lub później bez szlifowania standardowymi, dwuskładnikowymi lakierami kryjącymi lub pośrednimi.


Wskazówki ogólne


Podłoże musi być czyste, suche i nie reagujące. Przed obróbką ostrożnie przemieszać. Przestrzegać podanych na puszce wskazówek odnośnie otwierania pokrywki.

powrót

Karty bezpieczeństwa

    Karta farb jednoskładnikowych

    Karta farb dwuskładnikowych


ral