ELEKTRO-CHEM

Referencje użytkowników farb wyprodukowanych przez Branth-Chemie.


Firma Hapag-Lloyd


 

Hapag-Lloyd Aktiengese
Ilschaft Balindamm 25
D-20095 Hamburg

Branth-Chemie - A. V. Branth
Postfach 11 22 13
20422 Hamburg

 2812/JKdM 08.11.95
Jakość farby Brantho-Korrux "3w1"


Wielce Szanowny Panie Branth,

niniejszym pismem pragniemy wyrazić nasze uznanie dla wysokowartościowej jakości ochronnej Pańskiej farby, użytej przez nas do napraw kontenerów.

Na początku lat 80-tych Hapag-Iloyd nabył kontenery - chłodnie o powłoce z normalnej stali. Pokrycia farbami innych wytwórców wytrzymywały na tych kontenerach, przy skrajnych obciążeniach w klimacie tropikalnym, skroplinach, solance, uderzeniach, wstrząsach i spalinach silników wysokoprężnych, tylko około dwóch lat. W 1988 roku kontenery te zostały pomalowane farbą Brantho-Korrux "3 w 1". Konserwacja ta spełniła w pełni nasze oczekiwania. Nawet w mechanicznie uszkodzonych miejscach nie ma do tej pory zmian warstwy ochronnej, spowodowanej przez korozję podpodkładową.

Porównywalnie pozytywne doświadczenia posiadamy również przy malowaniach remontowych innych kontenerów. Podkreślić należy grubość warstwy przy jednorazowym kryciu, wysoką przyczepność i elastyczność farby oraz krótki czas schnięcia, również w krytycznych warunkach atmosferycznych.

Szczególnie ważny jest fakt, że do jakościowych właściwości farby Brantho-Korrux "3w1" dochodzi jeszcze fakt, że jest ona produktem  wpełni ekologicznym. Hapag-Lloyd jest pierwszym armatorem kontenerowym, który do naprawy kontenerów zastosował farby, które nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.

Z uprzejmymi pozdrowieniami,

Hapag-Lloyd
Akteingesellschaft 2812
Containertechnik
( - ) B. Seidenstucker ( - ) J. Kompeinne referencje...
.

ral