ELEKTRO-CHEM


branthBranth’s Edel-Firnis

Branth’s Edel-Firnis to sprawdzony bezbarwny środek impregnujący i gruntujący do drewna. Posiada bardzo  dobre  właściwości penetrujące. Drewno nasączone zostaje od wewnątrz żywicą i olejami, tym samym poprawia się jego odporność oraz daje się ono łatwiej zamalować.
Branth’s Edel-Firnis stosuje się na wszystkie drzewa iglaste i liściaste, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz na wymalowania nowe i renowacyjne - szczególnie na wysuszone drewno.

Nakładanie   


Przed przystąpieniem  do  malowania  starannie  zamieszać  zawartość  puszki. Następnie malować pędzlem, przez zanurzenie, wałkiem lub metodą natryskową, nie rozcieńczając lub z ewentualnym dodatkiem niewielkiej ilości rozpuszczalnika. W zależności od chłonności podłoża przemalować jeden, dwa lub trzy razy.


Wskazówki   


Świadomie  nie  zastosowano  w  tym  produkcie   substancji  ochronnych z zawartością ołowiu, dlatego też powinien być on stosowany na zdrowe drewno. W celu uzyskania stałych właściwości ochronnych wobec warunków atmosferycznych czy wilgotnych pomieszczeń należy odnawiać wymalowane powierzchnie środkiem Branth’s Edel-Firnis co 1-2 lata lub zachować warstwę ochronną w postaci wymalowania końcowego.
Zawarte rozpuszczalniki (benzyna apteczna) określane są, zgodnie z Przepisami o Substancjach Niebezpiecznych, jako nie zagrażające zdrowiu, mimo to należy unikać podwyższonej ich koncentracji, co może doprowadzić w pojedynczych przypadkach do różnych reakcji. Dlatego też pomieszczenia dobrze przewietrzyć.
Po wyschnięciu środek jest całkowicie bez smaku i zapachu, pozbawiony chlorowanych wodorowęglanów czy innych środków trujących. Zawiera wyłączanie surowce, które dopuszczone zostały przez Ministerstwo Zdrowia do kontaktu z maszynami przerabiającymi żywność, pojemnikami i opakowaniami na żywność.


powrót

Karty bezpieczeństwa

    Karta farb jednoskładnikowych

    Karta farb dwuskładnikowych

Pliki dostępne w formacie PDF

Pobierz darmowy program do przeglądania plików w formacie PDF

get adobe reader


ral